Lijst met alle volledige vormen zoals DPC PCC RCC die worden gebruikt in de civiele techniek

Lijst met alle volledige vormen zoals DPC PCC RCC die worden gebruikt in de civiele techniek , in dit artikel weten we alles over de volledige vorm (afkorting) zoals DPC PCC RCC die worden gebruikt bij de bouw van civiele techniek, verzamelen we hier alle afkortingen die nuttig kunnen zijn voor studenten en mensen die geïnteresseerd zijn in civiele techniek in de bouw.  Lijst met alle volledige vormen zoals DPC PCC RCC die worden gebruikt in de civiele techniek
Lijst met alle volledige vormen zoals DPC PCC RCC die worden gebruikt in de civiele techniek

DPC volledige vorm :- DPC volledige vorm in de bouw civiele techniek is een vochtbestendige cursus, een dampdichte cursus (DPC) is een barrière door de structuur die is ontworpen om te voorkomen dat vocht opstijgt door capillaire werking, zoals door een fenomeen dat bekend staat als opstijgend vocht, een bekend voorbeeld is polyethyleen folie onder een betonplaat gelegd om te voorkomen dat het beton door capillaire werking vocht opneemt.

PCC volledige vorm: – volledige vorm van PCC is gewoon cementbeton in de civiele bouwkunde, PCC / gewoon cement Beton is een constructiemateriaal dat over het algemeen wordt gebruikt als bindmateriaal en is samengesteld uit cement (gewoonlijk Portlandcement) en andere cementachtige materialen zoals vliegas en slakkencement , aggregaat (meestal een grof aggregaat gemaakt van grind of steenslag zoals kalksteen of graniet of zand.

RCC volledige vorm :- volledige vorm van RCC is gewapend cementbeton in de bouw, civiele techniek, Gewapend beton (RC), ook wel gewapend cementbeton (RCC) genoemd, is een composietmateriaal waarin de relatief lage treksterkte en ductiliteit van beton gemaakt van een mengsel van cementzand en aggregaat met water worden tegengegaan door het opnemen van wapening (staal) met een hogere treksterkte of ductiliteit, dus RCC is beton inclusief wapening (staal).AAC blok volledige vorm:- volledige vorm van AAC-blok is geautoclaveerd cellenbeton in de civiele techniek, het is een lichtgewicht, geprefabriceerd, schuimbetonbouwmateriaal dat geschikt is voor het produceren van betonmetseleenheden (CMU) zoals blokken. Samengesteld uit kwartszand, gecalcineerd gips, kalk, cement, water en aluminiumpoeder, worden AAC-producten onder hitte en druk in een autoclaaf uitgehard.

Veelgebruikte afkorting in civiele techniekCIVIELE TECHNIEK AFKORTING:
De gebruikelijke afkorting die in de civiele techniek wordt gebruikt, is als volgt:

AASHTO volledige vorm - Volledige vorm van AASHTO is American Association of State Highway Transport, AASHTO - The American Association of State Highway and Transportation Officials - is een non-profit, onpartijdige vereniging die snelweg- en transportafdelingen vertegenwoordigt in de 50 staten, het District of Columbia en Puerto Rico. Het vertegenwoordigt alle vervoerswijzen, inclusief lucht, snelwegen, openbaar vervoer, actief vervoer, spoor en water. Het primaire doel is om de ontwikkeling, exploitatie en het onderhoud van een geïntegreerd nationaal transportsysteem te bevorderen.

● AB volledige vorm - volledige vorm van AB in de civiele bouwkunde is ankerbout of asbestplaat, ankerbouten worden gebruikt om structurele en niet-structurele elementen aan beton te verbinden. De verbinding kan worden gemaakt door een verscheidenheid aan verschillende componenten: ankerbouten, stalen platen of verstijvers. Ankerbouten brengen verschillende soorten belasting over: trekkrachten en schuifkrachten.ACI volledige vorm – volledige vorm van ACI in de civiele bouwkunde is het Amerikaanse betoninstituut, het Amerikaanse betoninstituut (ACI, voorheen National Association of Cement Users of NACU) is een non-profit technische vereniging en organisatie voor het ontwikkelen van normen. ACI werd opgericht in januari 1905 tijdens een conventie in Indianapolis. Het hoofdkantoor van het Instituut bevindt zich momenteel in Farmington Hills, Michigan, VS. De missie van ACI is “ACI ontwikkelt en verspreidt op consensus gebaseerde kennis over beton en het gebruik ervan.

AREMA volledige vorm – Volledige vorm van AREMA in civiele bouwkunde is de American Railway and Maintenance-of-Way Engineering Association. De American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association (AREMA) is een Noord-Amerikaanse spoorwegindustriegroep. Het publiceert aanbevolen praktijken voor het ontwerp, de bouw en het onderhoud van spoorweginfrastructuur, die vereisten zijn in de Verenigde Staten en Canada.

ASC volledige vorm – Volledige vorm van ASC in civiele bouwkunde is toelaatbare of toelaatbare spanning van beton, toelaatbare spanningsontwerp, metselwerkelementen zijn zodanig gedimensioneerd en geproportioneerd dat de verwachte serviceniveaubelastingen veilig en economisch kunnen worden weerstaan ​​met behulp van de gespecificeerde materiaalsterkten. De gespecificeerde sterkte van metselwerk en wapening worden op hun beurt verminderd door geschikte veiligheidsfactoren.VCA volledig formulier - volledige vorm van SCC in de bouw is zelfverdichtend beton, zelfverdichtend beton of zelfverdichtend beton is een betonmix met een lage vloeigrens, hoge vervormbaarheid, goede segregatieweerstand en matige viscositeit.

  2D en 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare
2D en 3D Ghar ka Naksha banane ke liye sampark kare

SRC volledige vorm – volledige vorm van SRC in de bouw is Sulphate Resisting Cement, Sulphate Resisting Portland Cement is een type Portlandcement waarbij de hoeveelheid Tricalciumaluminaat (C3A) beperkt is tot minder dan 5% en (2 C3A + C4AF) lager is dan 25% . SRC kan worden gebruikt voor constructiebeton overal waar OPC of PPC of slakcement onder normale omstandigheden kan worden gebruikt.STP volledige vorm - de volledige vorm van STP in de civiele bouwkunde is rioolwaterzuiveringsinstallatie. Rioolwaterzuivering is het proces van het verwijderen van verontreinigingen uit gemeentelijk afvalwater, dat voornamelijk huishoudelijk afvalwater en wat industrieel afvalwater bevat. Fysische, chemische en biologische processen worden gebruikt om verontreinigingen te verwijderen en gezuiverd afvalwater te produceren dat veilig genoeg is om in het milieu te worden geloosd.

ASTM volledige vorm – Volledige vorm van ASTM in civiele bouwkunde is American Society for Testing Materials, ASTM International, voorheen bekend als American Society for Testing and Materials, is een internationale standaardorganisatie die vrijwillige consensus-technische standaarden ontwikkelt en publiceert voor een breed scala aan materialen, producten , systemen en diensten.AC volledige vorm - De volledige vorm van AC in de bouw is asfaltbeton. Asfaltbeton is een composietmateriaal dat vaak wordt gebruikt voor het wegdek van wegen, parkeerplaatsen, luchthavens en de kern van dijkdammen. Asfaltmengsels worden sinds het begin van de twintigste eeuw gebruikt in de wegenbouw

Anderen Afkorting en volledige vorm gebruikt in de civiele techniek zijn de volgende: -

LR – Assistent Ingenieur
APM – Assistent Projectmanager
BM – Benchmark
BM - Buigmoment.9
B.O.F – Bodem van Stichting
BHK – Slaapkamer, Hal, Keuken
BLK – Blokwerk
BOQ – Hoeveelheden
BWK – Metselwerk
CC – Cementbeton.
CC – Van centrum naar centrum
CE – Hoofdingenieur
CIP – Gegoten op zijn plaats
CJ – Bouwverbinding
CL – Middenlijn
CMU – Betonnen metselwerkeenheid
CP – Cementpleister.
CPM - Kritieke padmethode.
CRW – Betonnen keermuur
CS - Vergelijkende verklaring.
D – Diameter
DL - Dode belasting.
Dia – Diameter
DIM – Dimensie
DL - Ontwikkelingslengte
DPC – Vochtbestendige cursus.
DPR – Dagelijks voortgangsrapport
DRG – Tekeningen
DWLS – Deuvels
E.L – Milieubelasting.
EGL – Bestaand maaiveld.
EJ – Expansievoeg
EL – Bestaande belasting
ELCB - Aardlekschakelaar
FM - Fijnheidsmodulus.
FGL – Formatie grondniveau.
FL – Vloerniveau
FOC – Veiligheidsfactor
Voet - Voet of voeten
GL – grondniveau
GP - Grondvlak.
HAC – Hoog aluminiumoxidecement
HFL – Hoogste overstromingsniveau.
HP - Horizontaal vlak.
IOM - Inter Office Memo
ISI - Indian Standard Institute.
JE - Junior Ingenieur
JST – Balk
Kg - Kilogram.
LL - Live belasting.
LC – Kalkbeton.
LW – Lichtgewicht
LWC – Lichtgewicht beton
M – Meter
MB – Meetboek.
MCB - miniatuur stroomonderbreker
MEP – Mechanisch Elektrisch Loodgieterswerk
MFL – Maximaal overstromingsniveau
MM - Millimeter.
MRC – Materiaalontvangst Challan
MT – Metrische tonnen
N – Newton
NCF – Nette cementafwerking.
OGL – Origineel grondniveau.
OPC – Gewoon Portlandcement
OSR - Open Soace-reserveringsgebied

Lijst met alle volledige vormen zoals DPC PCC RCC die worden gebruikt in de civiele techniek

PC – Stapelkap
PC – Prefab Beton
PCC - Gewoon cementbeton
PERT - Programma Evaluatie en Review Techniek.
PL – Plintniveau.
PM – Projectmanager
PO - Inkooporder
PBM – Persoonlijke beschermingsmiddelen
PPR - Polypropyleen willekeurig.
PSF - pond per vierkante voet
PSI – Pond per vierkante inch
PVC – Polyvinylchloride
PWD - Permanente Werkingenieur

Lijst met alle volledige vormen zoals DPC PCC RCC die worden gebruikt in de civiele techniek

QC – Kwaliteitscontrole
QS – Hoeveelheidsmeter
R.B.W – Gewapend metselwerk.
RBC - Gewapend baksteenbeton.
RC – Gewapend Beton
RCC – Gewapend Cement Beton
RL – Verlaagd niveau.

Lijst met alle volledige vormen zoals DPC PCC RCC die worden gebruikt in de civiele techniek

TB – Tie-balk
TDS - Totaal opgeloste vaste stoffen
TOB – Bovenkant van balk
TOC – Bovenkant van beton
TOW - Bovenkant van de muur
USC – Ultieme spanning van beton.
UPVC - Niet-geplastificeerd polyvinylchloride.
USD – Ultiem sterk ontwerp.

Lijst met alle volledige vormen zoals DPC PCC RCC die worden gebruikt in de civiele techniek

VP - Verticaal vlak.
WC - Watercloset.
WSD – Werkstressontwerp.
WL – Werkniveau
WO – Werkopdracht

BRW volledige vorm - De volledige vorm van BRW in constructie is Brick Keermuur. Een keermuur die volledig uit baksteen is gemaakt, staat bekend als bakstenen keermuur of 'spouwmuur'. Dit ontwerp bestaat uit twee standaard bakstenen muren op slechts enkele centimeters van elkaar die dezelfde basis delen. Daartussen bevindt zich een spleet voor staal die van de fundering naar de bovenkant van de muur loopt.

CI Pipe volledige vorm - volledige vorm van CI-buis in de bouw is gietijzeren buis, gietijzeren buis is een buis die voornamelijk is gemaakt van grijs gietijzer. Het werd van oudsher gebruikt als een drukleiding voor het transport van water, gas en riolering, en als een waterafvoerleiding tijdens de 17e , 18e, 19e en 20e eeuw.

● CI-blad volledig formulier - volledige vorm van CI-plaat in de constructie is golfplaten, CI-platen zijn gegalvaniseerd plaatstaal of staal dat voornamelijk wordt gebruikt als dakbedekking, zij- en perifere afrasteringsmaterialen. De platen zijn meestal gegolfd om het extra sterkte te geven in de constructie.

CBW full form - volledige vorm van CBW in constructie is betonnen blokmuur,

TMT volledige vorm - Volledige vorm van TMT in de civiele bouwkunde is thermomechanische behandeling, TMT-stalen staven zijn stalen staven die zijn vervaardigd met een uniek metallurgisch proces dat bekend staat als 'Thermo-mechanische behandeling'. Deze TMT-staven zijn goedgekeurd door het Bureau of Indian Standards voor bouw- en constructieprojecten. De Fe 500 en Fe 500D zijn enkele van de beste TMT-bars in India.

TBM volledige vorm - Volledige vorm van TBM in de civiele bouwkunde is Tunnelboormachine. Een tunnelboormachine, ook wel een 'mol' genoemd, is een machine die wordt gebruikt om tunnels uit te graven met een cirkelvormige dwarsdoorsnede door een verscheidenheid aan grond- en rotslagen. Ze kunnen ook worden gebruikt voor microtunneling. Ze kunnen worden ontworpen om door alles heen te boren, van hard gesteente tot zand.

RMC volledige vorm – de volledige vorm van RMC in de bouw is Stortklaar Beton, Stortklaar beton, of RMC zoals het ook wordt genoemd, verwijst naar beton dat specifiek in batches of vervaardigd is voor bouwprojecten van klanten en ter plaatse aan de klant wordt geleverd als een enkel product . Het is een mengsel van Portland-cement of ander cement, water en toeslagstoffen: zand, grind of steenslag.

Meer belangrijke berichten:―

  1. Hoeveel zakken beton heb ik nodig voor een 12×12 plaat
  2. Hoeveel zakken beton heb ik nodig voor een 4×8 plaat
  3. Hoe de capaciteit van de watertank in liters te berekenen
  4. Hoe bereken je beton voor afrasteringspalen
  5. Hoeveel water heb ik nodig voor 1m3 M15, M20 & M25 beton